OUTDOOR WELLNESS

OUTDOOR WELLNESS I AARHUS

SURFERS SAUNA & VILDMARKSBAD

Få en unik outdoor wellness-oplevelse med surfervibes! Vores lækre surfer sauna og vildmarksbade er placeret lige ved vandet på Aarhus lystbådehavn! De perfekte rammer og den helt rigtige atmosfære til jeres næste arrangement! - Alt samlet et sted! Perfekt til firma-events, polterabend, Julefrokost, fødselsdage eller blot som et hyggearrangement for venner eller familie. Der er plads til grupperstørrelser på op til 30 personer af gangen i vores vildmarksbade og Sauna og vi har bad og omklædningsfaciliteter - og direkte adgang til vandet. Det er desuden muligt at booke vores selskabslokale og bestille drikke og mad fra vores naboer restaurant/mikrobryggeri Hantwerk.

SAUNA EVENT

Book en Surfer Sauna til jeres private gruppe-arrangement og nyd en afslappet stund i varmen. Saunaens store Panorama glasrude tillader en smuk udsigt til vandet! Sauna kapacitet: 10 personer. Er i en større gruppe kan i evt. tilføje vildmarksbad-leje. Alt er forberedt og klargjort til jer når i ankommer. Minimum antal: 4 personer.

 • Pris: 280,- / person (1,5 time)
 • + Inkl. brænde & sauna olie

  + bad, toilet & omklædningsfaciliteter
  + Kold udendørs bruser

Få udskænket friskbrygget øl, vin eller bobler fra vores naboer Hantwerk. I får en god rabat på drikkevarer når i bestiller i forbindelse med vildmarksbad/sauna leje. Bemærk venligst at egne drikkevarer og mad ikke må medbringes.  Priser: (Øl: 150,- /kande 1,5l) (Vin/bobler: 150,- / flasken)

VILDMARKSBAD EVENT

I vores populære opvarmede vildmarksbad (trækar/hottub), kan I i ro og mag nyde en smuk udsigt ud over vandet imens I alle hygger med et glas vin eller en kold fadøl på vores superskønne lokation. Vandet opvarmes med en brændeovn. Alt er forberedt og klargjort til jer når i ankommer: dvs: opsætning påfyldning og opvarmning af vand. Vildmarksbadet har kapacitet til ca 10 personer. Hvis i er en større gruppe kan i kombinere med vores surfer sauna, eller bestille 2 stk vildmarksbade. Minimum antal pr vildmarksbad: 6 personer.

 • Pris: 280,- / person (1,5 time)
 • + Inkl. brænde
  + bad, toilet & omklædningsfaciliteter
  + Kold udendørs bruser

Få udskænket friskbrygget øl, vin eller bobler fra vores naboer Hantwerk. I får en god rabat på drikkevarer når i bestiller i forbindelse med vildmarksbad/sauna leje. Bemærk venligst at egne drikkevarer og mad ikke må medbringes.  Priser: (Øl: 150,- /kande 1,5l) (Vin/bobler: 150,- / flasken)

LEJ ET MOBILT VILDMARKSBAD

Afhent selv vildmarksbadet som er fastmonteret på trailer med terrasse og kør det hen hvor i vil.  Alt du skal bruge er en bil med anhængertræk og en vandtilslutning! Vildmarksbadet har en udvendig brændeovn og vandet opvarmes med brænde. Det er nemt at opsætte et vildmarksbad. Det tager ca 1 time at fylde karret med vand og ca 2-3 timer at varme vandet op. Vi giver jer extra vejledning ved afhentning.

 • Hverdage:
  (Man-tors) 700,- / døgn
 • Pris pr døgn i hverdage. Kan afhentes fra kl 10.00 og tilbageleveres fx efterfølgende dag inden kl 10.00 = 1 døgn
 • Weekend:
  (Fre-Søn) 850,- / døgn
 • Pris pr døgn i weekend & Helligdage. Kan afhentes fra kl 10.00 og tilbageleveres fx efterfølgende dag inden kl 10.00 = 1 døgn
Booking

I vores online bookingkalender kan du se om vildmarksbadet er ledigt eller optaget. Bemærk venligst at lejeperioden er min 2 døgn. Kontakt os venligst hvis du ønsker et tilbud på en længere lejeperiode. Efter gennemført booking og betaling får du en booking bekræftigelse samt en lejekontrakt. I bookingbekræftigelsen vil der også være et link til en video, som guider dig igennem opsætningen samt brugen af karret + en skriftlig guide vedhæftet i mailen.

Searching Availability...

Depositum & Afbestillingsvilkår

Depositum 
Ved afhentning af traileren med vildmarksbadet skal du betale et depositum på 1.500,- til den lokale udlejningsstation. Depositummet vil bruges når du har forvoldt skader der betragtes som udover almindelig slidtage, ellers vil du selvfølgelig altid få dit depositum fuld refunderet!

Afbestilling af tjenesteydelser (leje af vildmarksbad)
Ved afbestillinger/annullering af allerede foretagne bookinger vedrørende leje af vildmarksbad skal der betales følgende gebyrer:

Afbestillingsgebyr: 100,- inklusive moms.

Ved afbestillinger/annullerede ordre, som er foretaget op til 14 dage inden inden planlagt påbegyndt leje skal der betales et afbestillingsgebyr på dkkr. 100,-.

Ved afbestillinger/annullerede ordre, som er foretaget op til 13-7 dage inden inden planlagt påbegyndt leje skal der betales et afbestillingsgebyr på dkkr. 100,- samt 50% af den samlede lejepris.

Ved afbestillinger/annullerede ordre, som er foretaget op til 6 dage inden inden planlagt påbegyndt leje skal der betales et afbestillingsgebyr på dkkr. 100,- samt 75% af den samlede lejepris.

Ved afbestillinger/annullerede ordre, som er foretaget op til 3 dage inden inden planlagt påbegyndt leje skal der betales den fulde lejepris.

Opsætning

Det er nemt at opsætte vores vildmarksbad! vi har testet, udviklet og optimeret systemet i mange år, og er kommet frem til en løsning som gør det super nemt at montere/ sætte vildmarksbadet op. Du skal bare følge trinene i vores videoguide samt den guide som du får tilsendt din mail, når du får du bookingsbekræftigelse.

Se venligst følgende videoguide  "Opstilling af vildmarksbad" inden karet tages ibrug! 

 

Optænding af ovn

Se venligst følgende videoguide: "Optænding ag ovn" inden karet tages ibrug!

 

Nedtagning

Se venligst følgende videoguide: "Nedtagning af vildmarksbad" inden karet tages i brug! 

 

Opvarmningstid

Vores vildmarksbade udstyret med en udvendig brænde-ovn. Dette gør at opvarmningstiden for et vildmarksbad er cirka 3 timer.

Anhænger

Vores trailere har noteret en faktisk vægt på 640kg noteret i registreringsattesten, så du skal bruge en bil med anhængertræk som må trække en trailer op til 640 kg.

Afhentning

Vildmarksbadet afhentes og tilbageleveres ved Surf Agency inden for de normale åbningstider ved  Fiskerivej 2F, 8000 Aarhus C,

Lejevilkår

Det lejede udlejes på følgende vilkår:

1. Leje og depositum.

1.1. Den aftalte leje betales ved aftaleindgåelsen og således forud for lejeperiodens begyndelse.

1.2. Udover den aftalte leje skal Lejer, forud for lejeperiodens begyndelse, indbetale et depositum, som angivet ovenfor.

1.3. Udlejer beslutter betalingsmåden.

1.4. Det af Lejer indbetalte depositum henstår til sikkerhed for alle Lejers forpligtelser over for Udlejer iht. nærværende lejekontrakt. Det af Lejer indbetalte depositum skal tilbagebetales ved returnering af det lejede, forudsat at det lejede returneres i samme stand som ved udleveringen til Lejer jfr. ovenstående.

2. Lejeperiode og levering.

2.1. Lejer skal - med mindre andet er aftalt - afhente og returnere det lejede på Udlejers adresse. Ved forsinkelse eller manglende returnering af det lejede, er Lejer forpligtet til at betale leje for det tidsrum forsinkelsen udgør. Lejen efter forsinkelsen beregnes som en forholdsmæssig andel af den aftalte leje x 2. Eksempel:Leveres det lejede tilbage 2 timer for sent betales der den aftalte timepris x 4. Er der aftalt dagslejepris, betales 4/24 af dagsprisen.

2.2. Det lejede leveres eksklusive vand og brænde. Lejeren står selv for påfyldning samt at tømme det lejede for både vand og aske efter brug.

2.3. Det lejede skal leveres tilbage til udlejeren i rengjort stand. Ved manglende rengøring faktureres lejeren kr. 300,- i rengøringsgebyr.

3. Stand, Ansvar og Risiko.

3.1. Lejeren har modtaget det lejede i god og forsvarlig stand, og er pligtig til ved lejeaftalens ophør at aflevere det lejede i samme stand som ved modtagelsen uden anden forandring og forringelse end den, der er en følge af almindelig brug.

3.2. Ansvaret for skader, der opstår på det lejede i lejeperioden påhviler Lejer. Det lejede lejes uden vand, og lejeren bærer ansvaret for en forsvarlig vandhygiejne. Ligeledes påhviler ansvaret for skader forårsaget ved brugen af det lejede Lejer.

3.3. I det omfang reparationen er nødvendiggjort på grund af normal slitage påhviler omkostningerne Udlejer.

3.4. Såfremt det lejede eller dele deraf på grund af tilintetgørelse, bortkomst eller af hvilken som helst anden

grund ikke tilbageleveres ved lejemålets ophør, er lejeren pligtig til at erstatte Udlejeren værdien af de effekter, der ikke leveres tilbage.

3.5. Lejer erklærer, at have sat sig ind i de regler, der gælder i forbindelse med indgåelse af lejeaftale samt ved-rørende brug af det lejede.

3.6. Lejer erklærer, at Lejer har den fornødne kundskab til at betjene det lejede, herunder også det potentielt farligt Løsøre.

3.7. Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved brugen af det lejede. Udlejer er endvidere ikke ansvarlig for Lejers eventuelle tab på grund af mangler eller defekter ved det lejede.

4. Opbevaring af det lejede.

4.1. Lejeren må ikke opbevare det lejede på anden adresse end den til Udlejer oplyste, eller overgive det lejede til andres besiddelse. En overtrædelse heraf anses for en væsentlig misligholdelse af nærværende aftale.

4.2. Placerer Lejeren det lejede andre steder end på den angivet adresse uden Udlejers samtykke eller mislig-holder Lejer denne kontrakt i øvrigt, er Udlejer berettiget til straks og uden opsigelse at fordre lejeaftalen

hævet og forlange erstatning for det tab, misligholdelsen har påført ham, og i givet fald at sætte sig i besid-delse af det lejede ved fogedens hjælp.

4.3. Det lejede er forsynet med en GPS-sender, med hvilken Udlejer til enhver tid er berettiget til at holde sig orienteret om det lejedes placering. Udlejer er endvidere berettiget til at videregive disse oplysninger.

5. Lovvalg og værneting.

5.1. Nærværende Lejekontrakt er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med nærværende Lejekontrakt, skal afgøres ved de almindelige domstole.

6. Underskrifter. (kontrakt underskrives ved udlevering af karet)

Lejeren, der er myndig, forpligter sig til nøje at overholde denne kontrakt, med hvis indhold han er be-

kendt, og hvoraf han har modtaget en genpart.

Ved nærværende underskrift bekræfter Lejer samtidig, at have fået udleveret og gennemgået vejledning/brugsanvisning vedrørende det lejedes benyttelse.


PAKKELØSNINGER MED SUP SURFING – SPAR 25% PÅ OUTDOOR WELLNESS

Vi har de perfekte rammer og den helt rigtige atmosfære til en fantastisk dag "All Day Aloha" Spar 25% på outdoor wellness når i kombinere med SUP Surfing! I kan starte dagen i vores hyggelig selskabslokale, her er plads til morgenmad og til at invitere på underholdning. Herefter skal i selvfølgelig prøve SUP surfing, med surfer vibes, sjov og udfordring for alle. Efter sjov på vandet kan i fortsætte dagen med afslapning i vildmarksbad og/eller sauna hvor i kan nyde surfer kander med friskbrygget øl eller lækre bobler fra vores nabo og samarbejdspartner Hantwerk. Efter bad og omklædning kan i fortsætte med hygge og underholdning i vores selskabslokale, evt med mad fra Hantwerk eller catering udefra. I slipper således for koordinering af biler og for at bruge dagen på at køre byen rundt!