MEDLEMSKAB BETINGELSER - Aarhus sauna klub -

MEDLEMSKAB BETINGELSER 

§1. Medlemskabet. 

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Surf Agency. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e- mail, telefonnummer skal meddeles til Surf Agency på email; surf@surfagency.dk Medlemskabet giver blandt andet adgang til brug af Surf Agency’s faciliteter, lån af Sauna og faciliteter. 

§1A. Umyndige medlemmer.

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. 

§2. Varighed. 

Medlemskab løber indtil det opsiges i henhold til § 7, dog minimum 3 måneder. Medlemskabet starter på indmeldelses dagen og betalingsperioder løber fra samme dato som indmeldings dagen. (f.eks. Hvis tilmelding sker d. 15/5, vil næste betaling være d. 15/6).

§3. Bero muligheder.

Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero.

§4. Ændring af medlemsbetingelser. 

Surf Agency forbeholder sig retten til at foretage ændringer i medlemsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene, annonceres dette på Email mindst 2 uger inden de træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 7. Surf Agency har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, fællestræninger, lokaler, udstyr og åbningstider uden at annoncere det. Det er alene medlemmets ansvar at holde sig opdateret om ændringer.

§4A. Prisændringer. 

Prisændringer annonceres på email senest 2 måneder før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarligt for, at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 7.

§5. Nøgle. 

I Surf Agency tildeles medlemmet et nøgle-chip armbånd. Mister eller beskadiger medlemmet dette kan et erstatningsarmbånd købes i receptionen for 100 DKK. Nøglen er personlig og må ikke udlånes til andre. Medlemmet skal altid medbringe nøglen ved brug af Surf Agency’s faciliteter – og skal altid medbringes på vandet. Nøglen skal leveres tilbage til Surf Agency ved udløb af medlemskab.

§6. Betaling.

Medlemskabet er løbende og fortsætter indtil opsiges i henhold til § 7. Så længe medlemskabet eksisterer uopsagt, vil der foregå en trækning af 200,00 DKK / pr. måned fra det tilmeldte betalingskort. Medlemskabet starter på indmeldelses dagen og betalingsperioder løber fra samme dato som indmeldings dagen. (f.eks. Hvis tilmelding sker d. 15/5, vil næste betaling være d. 15/6). Betaling hos Surf Agency foretages gennem abonnementsystemet Reepay. Al betalingsrelateret kommunikation er krypteret og certificeret. Surf Agency har ikke adgang til din kortinformation.

§6A. Betalingskort udløb.

Såfremt dit betalingskort udløber vil der fra abonnementsystemet Reepay automatisk blive fremsendt e-mail med link til fornyelse af kortoplysninger. Al betalingsrelateret kommunikation er krypteret og certificeret. Surf Agency har ikke adgang til din kortinformation.

§6B. Kortoplysninger.

Ved tilmelding til Aarhus sauna klub indtastes kortoplysninger i abonnementsystemet Billwerk, derved giver du tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Al kommunikation er krypteret og certificeret og Surf Agency har ikke adgang til din kortinformation. Betalingsoplysninger slettes automatisk når aftalen ophører.

§7. Opsigelse af medlemskab.

Medlemmet kan til enhver tid opsige et medlemskab med et varsel på løbende betalingsperiode + 1 måned (dog 3 måneders binding). Opsigelsen skal ske skriftlig via e-mail til surf@surfagency.dk. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlem­skab er op­sagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering

§8. Helbredstilstand og personskade.

Al færdsel på Surf Agencys område, benyttelse af faciliteter samt deltagelse i aktiviteter relateret til Surf Agency sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Surf Agency. Surf Agency tager heller ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

§9. Værdigenstande og personlige ejendele.

Surf Agency bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller skade af personlige ejendomme. Opbevaring af personlige ejendele hos Surf Agency sker på eget ansvar.

§10. Ordensregler. 

Medlemmerne skal behandle udstyr og faciliteter ordentligt og medlemmerne er ansvarlige for at skylle lånt udstyr efter brug og sætte det op plads. Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Surf Agency’s personale, skal altid følges. Alt udstyr skal skylles og sættes på korrekt plads efter endt brug. Overtrædelse af ordensreglerne samt uacceptabel adfærd kan medføre udelukkelse og bortvisning.

§11. Udelukkelse af medlem. 

Surf Agency kan uden angivelse af grund afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. udlån af nøgle eller udstyr uden forhåndsaftale med Surf Agency, er medlemmet ikke berettiget til tilbagebetaling eller erstatning af nogen art.

§12. Nyhedsbrev. 

Ved tilmelding til Club Surf Agency accepterer medlemmet at modtage nyhedsbreve med relevant og interessant indhold i forbindelse med medlemskabet. Surf Agency vil aldrig videregive email-adresse eller andet person information.

§13. Omfang af medlemsbetingelser. 

Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for deltagelse i alle Surf Agency relaterede aktiviteter og events. 

§16. Lukkedage og Utilgængeligt udstyr. 

Surf Agency forbeholder sig retten til at holde helt eller delvist lukket, og ikke give mulighed for lån af faciliteter og Sauna i 10-12 hverdage pr. år. Det kan være i forbindelse med renovering, blokeringer grundet andre bookinger, events mv. Dette oplyses altid i vores Facebook gruppe.